Rok 2015
Nazwa Data
W sprawie numeracji Ognisk 31 grudnia
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2016 roku 31 grudnia

Rok 2014
Nazwa Data
W sprawie przekazania wybranych kompetencji (nr 8 - 14) [znowelizowana] 2 października
W sprawie objęcia działaczy związkowych ochroną (nr 6 - 14) [znowelizowana] 2 października
W sprawach organizacyjnych (nr 5 - 14) 29 maja
W sprawie objęcia działaczy związkowych ochroną 29 maja
W sprawach organizacyjnych (nr 3 - 14) 22 stycznia
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2014 roku (nr 2 - 14) 22 stycznia
W sprawach finansowych (nr 1 - 14) 22 stycznia


Rok 2013
Nazwa Data
W sprawach finansowych 16 stycznia
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2013 roku 16 stycznia

Rok 2012
Nazwa Data
W sprawach finansowych i organizacyjnych 12 stycznia
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2012 roku 12 stycznia
W sprawie łączenia Ognisk 19 grudnia

Rok 2011
Nazwa Data
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2011 roku 26 stycznia
W sprawach finansowych 26 stycznia

Rok 2010
Nazwa Data
W sprawie wykazu działaczy ZNP objętych ochroną 19 maja
W sprawach organizacyjnych 19 maja
Dotyczy konferencji sprawozdawczo - wyborczej Delegatów 15 maja
Uchwała w sprawach organizacyjnych + Załącznik 21 kwietnia
W sprawach organizacyjnych Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej Delegatów 21 kwietnia
W sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ogniwach organizacyjnych ZNP na terenie działania Oddziału + Załącznik (Przydział mandatów) 13 stycznia
W sprawach finansowych 13 stycznia
W sprawach odpisu dla Ognisk 13 stycznia

Rok 2009
Nazwa Data
Zasiłki statutowe + Regulamin 21 października
W sprawach finansowych 21 stycznia
W sprawach odpisu dla Ognisk 21 stycznia
W sprawach organizacyjnych 21 stycznia

Rok 2008
Nazwa Data
W sprawach finansowych 23 stycznia
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2008 roku 23 stycznia

Rok 2007
Nazwa Data
W sprawie zasiłków losowych 24 stycznia
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP w 2007 roku 24 stycznia
W sprawach finansowych 24 stycznia

Rok 2006
Nazwa Data
W sprawie działaczy ZNP 21 czerwiec
Zasiłki statutowe 2 luty

Rok 2005
Nazwa Data
Przekazywanie kwot do dyspozycji Ognisk ZNP 5 październik