Zatrudnienie w gminach Pruszków, dnia 31.12.2011 r.
Podział kompetencji Pruszków, dnia 19.05.2010 r.
Wykaz Ognisk Pruszków, dnia 21.04.2010 r.
Organizacja Zarządu Pruszków, dnia 04.01.2010 r.