Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 Z dn. 18.12.2008 r.)

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (załącznik)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 18.03.09 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych